مقایسه تکنولوژی خشک کن ‌های رادیو فرکانسی با خشک‌ کن ‌های مرسوم برای محصولات نساجی

مقایسه تکنولوژی خشک‌کن ‌های رادیو فرکانسی با خشک‌کن ‌های مرسوم برای محصولات نساجی تهیه و تنظیم: بهرام حریری دبیر و عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در…