مرور رده

نوآوری

نوآوری های دنیای نساجی

ضایعات کفپوش

مقدمه بخش بزرگی از موکت به شکل کفپوش در کف خانه ها و مراکز تجاری در سراسر جهان را تشکیل می دهد. مخصوصا در انگلستان که بیش از 58٪ از همه سطح طبقات کف،کفپوش میشود…