مرور رده

نوآوری

نوآوری های دنیای نساجی

حضور در بازارهای جهانی

انجمن ماشین‌سازی نساجی ایران از ابتدای تأسیس تا به امروز، مسیر موفقیت‌آمیزی را به لطف خداوند متعال طی نموده است و در یک دهه فعالیت خود با همت و تلاش اعضای خدوم و…