مرور رده

مقاله ها

مقاله های مربوط به دنیای نساجی

جنبش بوتیک بریتانیا

ظهور طراحان جوان و بلندپرواز انگلیسی در دهه 1960، انقلابی در دنیای مد بود. این تحول، سایر پایتخت‌های مد را مجبور به تغییر چشم‌اندازها و روش‌های خود کرد و انگلیس…

معماری نساجی

تاثیرانقلاب صنعتی در توسعه مصالح وفنآوریهای نوین ساختمانی موجب گشته تحولات وسیعی در صنعت ساختمانی جوامع امروز صورت پذیرد. از این جهت به منظور ارتقاء کیفیت ساخت، بهره…