مرور رده

مقاله ها

مقاله های مربوط به دنیای نساجی

اقتصاد سبز

همانطور که جهان با چالش های تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می کند، مفهوم "اقتصاد سبز" به عنوان مسیری بالقوه برای آینده ای پایدار توجه روزافزونی را به خود جلب…

روغن اسپین فینیش

با توجه به در دسترس ً بودن مواد اولیه برای تولید الیاف مصنوعی، مخصوصا پلی استر و پلی پروپیلن در داخل کشور و رشد سریع این صنعت در ایران، مصرف انواع مواد تعاونی جهت…

در دنیای چاپ منسوجات

صنعت نساجی هند حضور چشمگیری در زندگی اقتصادی این کشور دارد و همچنین یکی از صنایع نساجی پیشرو در جهان است. اگرچه این صنعت تا چند سال پیش سازمان دهی نشده بود، اما بعد…