مرور رده

مصاحبه

مصاحبه با شخصیت های مرتبط با دنیای نساجی

مصاحبه : اله‌وردی

آقای غلامرضا اله‌وردی  مدیرعامل شرکت نگین رز سپاهان لطفا خودتان را معرفی کنید و توضیحی درباره فعالیتهای شرکت بفرمایید؟ غلامرضا اله‌وردی فارغ التحصیل…

مصاحبه : دکتر شیبانی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: تحریم های داخلی را باید تحریم کرد دکتر علیمردان شیبانی، در حاشیه جشن هزارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در…