مرور رده

مجله 33

فناوری ONE WAY

فناوری ONE WAY راهی به سوی منسوجات پایدار و به هم پیوستن اقتصاد و محیط زیست فناوری ONE WAY‌ شرکت Archroma، روشی پیشگامانه برای اندازه‌گیری میزان پایداری در تولید…