مرور رده

مجله 69

تاثیر سبک کلاسیک و نئوکلاسیک بر سبک بازگشت به دوران کلاسیک با تاکید بر لباس ها (مطالعه…

سبک کلاسیک یکی از دوره های تاریخی، از هنر سدۀ پنجم میلادی قبل از یونان باستان و هنر دوران اوج رنسانس در سدۀ هفدهم و هجدهم میلادی است که به خاطر غنا و تنوع بسیار…