مرور برچسب

بوتیک بازار

جنبش بوتیک بریتانیا

ظهور طراحان جوان و بلندپرواز انگلیسی در دهه 1960، انقلابی در دنیای مد بود. این تحول، سایر پایتخت‌های مد را مجبور به تغییر چشم‌اندازها و روش‌های خود کرد و انگلیس…