مرور برچسب

جامعه متخصصین نساجی ایران

لزوم بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی کشور؛ در فضای گلخانه ای، کیفیت اولویت اول تولید…

صبح یکشنبه دهم بهمن ماه ، رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور بر لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل تاکید نمودند و افزودند که…

گزارش مجمع عمومی سالیانه و انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

به گزارش نشریه نساجی موفق، مجمع عمومی سالیانه و  انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، روز چهارشنبه 5ام اردی‌بهشت ماه سال 1397 در سالن آمفی‌تئاتر…