مرور برچسب

خشک کن

مقایسه تکنولوژی خشک کن ‌های رادیو فرکانسی با خشک‌ کن ‌های مرسوم برای محصولات نساجی

مقایسه تکنولوژی خشک‌کن ‌های رادیو فرکانسی با خشک‌کن ‌های مرسوم برای محصولات نساجی تهیه و تنظیم: بهرام حریری دبیر و عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در…