مرور برچسب

رنگزاهای طبیعی

خالص سازی رنگینه طبیعی استخراج شده از پوست درخت انبه برای کاربرد روی الیاف پروتئینی

تمایل رو به افزایش استفاده از رنگزاهای طبیعی که از چندین سال پیش آغاز شده بود، اکنون در آستانه جامه ی عمل پوشیدن است. این مقاله در خصوص توسعه روشی برای خالص سازی رنگ…

چرا رنگزاهای طبیعی؟

رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبیعی قدمتی طولانی دارد. پیشینه بسیاری از رنگزاهای طبیعی به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد. یافته های باستان شناسی به دست آمده در مقبره های…