مرور برچسب

روغن اسپین فینیش

روغن اسپین فینیش

با توجه به در دسترس ً بودن مواد اولیه برای تولید الیاف مصنوعی، مخصوصا پلی استر و پلی پروپیلن در داخل کشور و رشد سریع این صنعت در ایران، مصرف انواع مواد تعاونی جهت…