مرور برچسب

طراحی لباس

شناخت ساختار و روش تولید نخ بوکله(نوعی نخ فانتزی) و کاربرد آن در طراحی پارچه و لباس

چکیده از ابزار های مهم طراح لباس برای طراحی، آگاهی داشتن و شناخت مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشاک و نیز موارد استفاده آنها است. در دنیای متریال ها که به طور…