مرور برچسب

فرش

چرا رنگزاهای طبیعی؟

رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبیعی قدمتی طولانی دارد. پیشینه بسیاری از رنگزاهای طبیعی به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد. یافته های باستان شناسی به دست آمده در مقبره های…