مرور برچسب

منسوجات

در دنیای چاپ منسوجات

صنعت نساجی هند حضور چشمگیری در زندگی اقتصادی این کشور دارد و همچنین یکی از صنایع نساجی پیشرو در جهان است. اگرچه این صنعت تا چند سال پیش سازمان دهی نشده بود، اما بعد…

چرا رنگزاهای طبیعی؟

رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبیعی قدمتی طولانی دارد. پیشینه بسیاری از رنگزاهای طبیعی به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد. یافته های باستان شناسی به دست آمده در مقبره های…