مرور برچسب

وظیفه ما چیست

وظیفه امروز ما چیست ؟

وظیفه امروز ما چیست ؟ تولید صنعتی وابسته به ماشین آلات، قطعات و تجهیزاتی است که خطوط تولید را بسازند و جریان ماده اولیه تا محصول نهایی را هدایت نمایند؛ برهمین…