مرور برچسب

گروه صنعتی موکت همدان

صنعت نساجی و دولت آینده

• پتانسیل های بالقوه صنعت نساجی را بیان نمایید. در ابتدا لازم می دانم که آمار کوچکی از میزان اشتغال‌زایی صنعت نساجی و تاثیر آن را ذکر کنم. بر اساس آمار و اطلاعات…