ارسال مقاله به مجله نساجی موفق

راهنمای تدوین مقاله ارسالی به مجله نساجی موفق

از متخصصان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا مقاله‌های خود را در زمینه مهندسی نساجی و علوم مرتبط مطابق با این راهنما تدوین و ارسال نمایند.

پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیات تحریریه نشریه است که بعد از داوری و تایید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد. بدیهی است، دریافت مقاله هیچگونه تعهدی برای درج آن در مجله ایجاد نخواهد کرد و در صورت درج آن کلیه مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. در عین حال نشریه در ویرایش مندرجات مقاله آزاد خواهد بود.

۱- عنوان مقاله حداکثر در ۱۵ واژه

۲- مقاله باید حداکثر در ۱۵ صفحه A4 استاندارد (بدون عکس) با دو فرمت  PDF و ۲۰۰۷  word و به صورت یک ستونه تنظیم شود.

۳- چکیده فارسی و انگلیسی شامل سه قسمت اصلی هدف، روش و نتیجه گیری نهایی و حداکثر در ۲۰۰ کلمه تنظیم شوند(چکیده انگلیسی اجباری نمی باشد)

۴- فرمت و نوع قلم مورد استفاده برای قسمت های مختلف مقاله به صورت زیر است:

 

قسمت مورد نظر نوع قلم اندازه فونت
تیتر مقاله Mitra bold mazar ۱۸
عناوین نویسندگان مقاله B nazanin ۸
ایمیل نویسنده مقاله TIME NEW ROMAN ۷
عناوین در متن مقاله B nazanin ۱۱ Bold
متن اصلی مقاله B nazanin ۱۱
زیر نویس عکس ها و بالانویس جداول B nazanin ۹
پی نوشت فارسی B nazanin فارسی ۸
انگلیسی TIME NEW ROMAN انگلیسی ۷
متن داخل جداول B nazanin ۱۰
عناوین داخل جدول B nazanin ۱۰Bold
مراجع فارسی B nazanin ۱۰
مراجع انگلیسی TIME NEW ROMAN ۹

۵- عناوین نویسندگان و مولفان مقاله باید به صورت زیر تنظیم گردد.

۵-۱ نام کامل نویسنده یا نویسندگان با یک کاما پس از تیتر مقاله آورده شود.

۵-۲ ترتیب افراد با ذکر شماره در انتهای نام خانوداگی هریک مشخص شود.

۵-۳ فرمت عناوین به صورت : مدرک تحصیلی – رشته تحصیلی – گرایش تحصیلی – آدرس (دانشکده / گروه – دانشگاه) یا (شرکت / سازمان / موسسه)

۵-۴ مسوول مکاتبات با یک علامت ستاره مشخص می‌شود.

۵-۵ Email مسوول مکاتبات با یک خط فاصله از بقیه مشخصات جدا شده و در انتهای اطلاعات نویسندگان مقاله آورده شود.

۶- واژه‌های کلیدی شامل ۷ واژه کلیدی فارسی و انگلیسی

۷- مطالب اصلی در این بخش درج می‌شوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مساله و راه حل ارائه شده باشند.

۸- نتیجه‌گیری: در این بخش، نکات مهمی که درکار انجام شده به طور خلاصه مورد بررسی قرار گیرد.

۹- تشکر و قدرانی (درصورت لزوم)

۱۰- جداول

۱۰-۱ جداول باید به ترتیب شماره گذاری شوند.

۱۰-۲ تمامی مقادیر در جدول باید دارای واحد باشند و مواردی که نیاز به توضیح دارد، پس از علامت‌گذاری به شکل پانویس در زیر جداول آورده شوند.

۱۰-۳ تمام جدول‌ها باید دارای عنوان باشند.

۱۰-۴ ذکر مراجع در انتهای عنوان جداول ضروری است.

۱۰-۵ فاصله بالا نویس جدول با خط قبلی، ۱ سانتیمتر(۱ فاصله)

۱۰-۶ فرمت نوشتن بالا نویس جدول به صورت زیر می‌باشد:

جدول ۲- عنوان جدول [شماره مرجع]

 

۱۱- شکل‌ها

۱۱-۱ شکل‌ها باید به ترتیب شماره‌گذاری شوند.

۱۱-۲ مقادیر مورد استفاده در کنار نویس نمودارها باید دارای واحد باشند و توضیح نمودارها در شکل آورد شود.

۱۱-۳ تمام شکل‌ها باید دارای عنوان باشند.

۱۱-۴ ذکر مرجع برای شکلها ضروری می‌باشد.

۱۱-۵ عکس ها باید دارای وضوح تقریبی dpi۳۰۰ و دارای فرمت tiff

۱۱-۶ فرمت نوشتن پایین‌نویس شکل‌ها به صورت زیر می‌باشد:

شکل۲- عنوان شکل [شماره مرجع]

 

۱۲- معادلات و واکنش‌های شیمیایی

۱۲-۱ معادلات ریاضی و واکنش‌های شیمیایی باید به ترتیب در متن شماره‌گذاری  و با کمک بخش equation  نرم‌افزارword 2003  نوشته شوند.

۱۲-۲ فرمت شماره‌گذاری معادلات مانند مثال زیر انجام شود:

[شماره مرجع] (۲)      A+B => C

۱۳- مراجع فارسی و انگلیسی

۱۳-۱ شماره مراجع مورد استفاده به ترتیب درکنار متن مربوط داخل کروشه درج شود.

۱۳-۲ شماره‌گذاری مراجع به ترتیبی که در متن آورده شده است، انجام شود.

۱۳-۳ شماره‌گذاری مراجع در انتهای مقاله به فرمت (شماره–مرجع) نوشته شود.

۱۳-۴ نحوه نگارش مراجع

۱۳-۴-۱ در مورد کتاب :

نام خانوادگی، نام (مولفان و مترجمان به ترتیب)، عنوان اصلی کتاب، عنوان فرعی کتاب (جزئیات عنوان کتاب در صورت وجو در داخل هلالین)، نام سایر افراد دخیل در تالیف کتاب یا ترجمه، ناشر، محل نشر، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار

[۱] Wilusz, E., Military Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2008

[۱] مک اینتایر، ج.ای، سمنانی رهبر، روح الله، الیاف مصنوعی (پلی‌آمید، پلی‌استر، اکریلیک، پلی‌الفین)، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۷

                                                                                                                                                                

۱۳-۴-۲ پایان نامه

نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان پایان نامه، مقطعی که پایان نامه در آن انجام شده است؛ محل انجام پایان‌نامه؛ ماه و سال دفاع از پایان نامه

[۱] Cho, U., “Novel Antimicrobial Textiles”, A thesis for the degree of Degree of Doctor of Philosophy, Graduate Faculty of Auburn University, 2003

[۱] محمدزاده، فاطمه، ارائه مدلی جهت ارتقاء بهره وری و کیفیت در صنایع نساجی ایران با استفاده از تکنیک ۵S، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۶

 

۱۳-۴-۳ مقالات منتشرشده در مجلات

نام خانوادگی و نام مولف اول، نام خانوادگی و نام مولف دوم،… ، “عنوان مقاله داخل گیومه”، نام کامل مجله، شماره دوره یا جلد، شماره صفحات، سال انتشار

[۱] Diz, M. et al; “Antimicrobial Activity of Wool Treated with a New Thiol Cationic Surfactant”, textile Res.J, 71(8), p695-700, 2001

[۱] رزق دوست، غلام حسین، “توسعه و بهبود روش های تایید و گواهی محصول”، هفته نامه استاندارد، شماره ۸۹۸، صفحه ۲۳، ۱۳۸۸

 

۱۳-۴-۴ مقالات ارائه شده در سمینار، کنفرانس یا همایش

نام خانوادگی و نام مولف، عنوان مقاله، عنوان سمینار، کنفرانس یا همایش که مقاله در آن ارائه شده است، محل برگزاری سمینار، کنفرانس یا همایش، صفحه‌ای که مقاله در آن چاپ شده، سال انتشار

[۱] Khajavi, R.,  Damerchely, R., “The Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on Diameter of Produced Nanofibers”,  International Fiber Societies Conference, Seoul, Korea, 501-502, 2006.

[۱] منتظر، م.، رنگچی، ف.، موسی خان، ن.، صادقی فرد، ن.، زعیمی یزدی، ج.، “بررسی خواص ضدمیکروبی رنگزاهای طبیعی بر روی نایلون”، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، اردیبهشت ۱۳۸۳

 

۱۳-۴-۵ ثبت اختراع

نام خانوادگی و نام مخترع، عنوان اختراع، شماره ثبت اختراع، سال ثبت

[۱] Yoon, H. S, et al., Heat-and Chemical-Resistant Acrylic Short Fibers Without Spinning, U. S. Patent, 5401576, 1995

[۱] خواجوی، رامین، ستاری، مرتضی، مفتاحی، امین، ارتقاء خصوصیات گاز استریل بوسیله سلولز میکروبی، ۵۲۱۸۸، ۱۳۸۷

۱۳-۴-۶ پایگاه الکترونیکی

نویسنده مطلب، عنوان مقاله، ‹آدرس پایگاه اینترنتی› تاریخ مراجعه به سایت

[۱] Clapp, T.G., Godfrey, A.B., Johnson, R.H., Rich, C., Quality initiatives reshape the textile industry, http://www.qualitydesign.com, 30-05-1388

[۱] روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰/۲/۱۳۸۷

 

۱۳-۴-۷ استانداردها

عنوان استاندارد، عنوان مرکز یا سازمان منتشر کننده استاندارد، شماره استاندارد، سال

[۱] Antibacterial Activity of Fabrics, Detection of: Agar Plate Method, American Association of Textile chemists and Colorists, AATCC 90, 1982

[۱] ثبات رنگ کالاهای نساجی ویژگی‌های معیار خاکستری برای ارزیابی تغییرات در رنگ، استاندارد ملی ایران، ۱۶۰،۱۳۷۱

 

برای نوشتن اسامی نویسندگان به دو نکته زیر توجه شود:

  • اگر تعداد مولفین سه نفر باشد نام سه نویسنده نوشته می‌شود.
  • اگر تعداد مولفین از سه نفر بیشتر باشد فقط نفر اول نوشته می شود و در آخر نام نویسنده کلمه et al. نوشته می‌شود.

 

۱۴- نکات مهم در تایپ مقاله

۱۴-۱ فاصله بین قسمت‌های کلماتی مانند “می‌شود را با استفاده از ctrl+shift+2 ایجاد نمایید و از تایپ آنها به صورت چسبیده به هم خودداری نمایید.

۱۴-۲ علائم نگارشی مانند . ، ؛ : و … باید به کلمه قبلی چسبیده و کلمه بعدی با یک فاصله از آنها شروع شود.

۱۴-۳ حاشیه ها باید ۲/۵ سانتیمتر باشد و فاصله خطوط نیز از هم باید به صورت single باشد.

 

send-article-nasaji-movafagh