مرور رده

اخبار

گزارش مجمع عمومی سالیانه و انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

به گزارش نشریه نساجی موفق، مجمع عمومی سالیانه و  انتخابات دوره ششم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، روز چهارشنبه 5ام اردی‌بهشت ماه سال 1397 در سالن آمفی‌تئاتر…

نگاهی بر همایش تبیین نقش صنایع نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی در استان…

  همايش "تبيين نقش صنايع نساجي و توليد پوشاک در اقتصاد مقاومتي و اشتغال‌زايي در استان کرمانشاه" سه شنبه 15 اسفند سال 1396 در آمفي تئاتر شهيد عليمحمدي دانشگاه رازي…