مرور رده

مصاحبه

مصاحبه با شخصیت های مرتبط با دنیای نساجی

صنعت نساجی و دولت آینده

• پتانسیل های بالقوه صنعت نساجی را بیان نمایید. در ابتدا لازم می دانم که آمار کوچکی از میزان اشتغال‌زایی صنعت نساجی و تاثیر آن را ذکر کنم. بر اساس آمار و اطلاعات…