مرور برچسب

اکوپرینت

اکوپرینت و مد پایدار

مد پایدار که با عنوان مد دوستدار محیط زیست، مد سبز و مد اخلاقی نیز یاد می‌شود، اولین بار در دهه 1960 ظهور کرد، زمانی که مصرف‌کنندگان از تأثیر تولید لباس بر محیط زیست…