مرور برچسب

ایده بازار صنعت نساجی

اولین ایده بازار صنعت نساجی در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار می‌گردد

"اولین ایده بازار صنعت نساجی در نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار می‌گردد." دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، در نمایشگاه بین المللی اصفهان حضور…