مرور برچسب

حمیده نجارزاده

چاپ سه بعدی ساختارهای نساجی به روش مدل‌سازی لایه‌ی ذوبی توسط پلیمرهای مختلف

چاپ سه بعدی ساختارهای نساجی به روش مدل‌سازی لایه‌ی ذوبی توسط پلیمرهای مختلف حمیده نجارزاده کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد…