مرور برچسب

دستگاه بوبین تمیز کن فلایر

دستگاه بوبین تمیز کن فلایر

نیمچه نخ باقیمانده روی بوبین های فلایر، قابل استفاده مجدد در پروسه ی ریسندگی است. بدین منظور، از بوبین تمیز کننده های دستی یا اتوماتیک، استفاده می شود. این دستگاه…