مرور برچسب

شرکت جهان اروم اُیاز

شانـزدهمین جشنـواره ملی تولیـد کنندگان و مدیـران جـوان و چهاردمیـن دوره معرفی چهره هـای…

شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و با حضور وزیر صنعت معدن 1041 آذر ماه 82تجارت ایران و تجارت،…

ITM 2022

ITM 2022 توسط مرکز نمایشگاهی تکنیک و تویاپ با مشارکت انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنایع نساجی ترکیه (TEMSAD) از 24 تا 28 خرداد در محل نمایشگاه های بین المللی تویاپ…