مرور برچسب

شرکت ماناشگردپایا

چگونه می‌توان مطمئن شد که فایل‌های طراحی شما برای چاپ دیجیتال پارچه به‌ درستی آماده…

مهم‌ترین عامل در چاپ دیجیتالی روی پارچه، نتیجه آن است. آیا طرح همان‌طور که در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد؟ هزینه چاپ بی کیفیت چقدر است؟ متأسفانه، اغلب خطاها تنها…

شرکت مانا شگرد پایا

مانا شگرد پایا یک شرکت خانوادگی است و بیش از ۶۰ سال است که در تامین نیاز صنایع نساجی کشور فعالیت دارد. عمده فعالیت شرکت در بخش تکمیل پارچه است که به نوعی ارزش افزوده…