مرور برچسب

Zhiyong Yin

استیون بین

- جناب آقای استیون بین ، ضمن تشکر از وقتی که در اختیار اینجانب قرار داده‌اید، خواهش می‌کنم که صحبت‌هایتان را با ارائه شرحی از تاریخچه شرکتتان آغاز نمایید. بنیان…