دستگاه بوبین تمیز کن فلایر

نیمچه نخ باقیمانده روی بوبین های فلایر، قابل استفاده مجدد در پروسه ی ریسندگی است. بدین منظور، از بوبین تمیز کننده های دستی یا اتوماتیک، استفاده می شود. این دستگاه ها، نیمچه نخ را از روی بوبین ها باز و آن را به الیاف کاملاً باز شده تبدیل می کند که قابل استفاده مجدد در پروسه ریسندگی است.

موارد موثر در میزان باز شدگی الیاف نیمچه نخ توسط دستگاه :
نوع الیاف: میزان باز شدگی الیاف پنبه بسیار بیشتر از الیاف مصنوعی نظیر ویسکوز، پلی استر می باشد.
نمره نیمچه نخ: نمرات ضخیم تر قابلیت باز شدگی بیشتر دارد.
تاب نیمچه نخ: تاب بالا تاثیر منفی بر باز شدگی الیاف دارد.
سرعت برگردان نیمچه نخ: سرعت پائین تر باعث باز شدگی بهتر الیاف می شود.
– دستگاه مجهز به دو خروجی مجزا است. یک مسیر به داخل مخزن، و مسیر دوم برای اتصال
مستقیم به هر قسمت از خط حلاجی است.

نکات:
– در مورد نیمچه های پنبه صد در صد، با تنظیم بهینه سرعت دستگاه، الیاف بدون آسیب و ایجاد
نپ، بطور کامل باز شده و لذا امکان انتقال مستقیم الیاف به آخرین دستگاه تغذیه به کاردینگ، هماهنگ با سیستم شوت فید می باشد.
– در مورد نیمچه های الیاف مصنوعی، لازم است الیاف مخزن به (حداقل) آخرین زننده حلاجی
انتقال داده شود.
– ساختار دستگاه بگونه ایست که به الیاف هیچ آسیبی نمی زند. بنابراین تمام الیاف حاصل از آن
بطور کامل قابل برگشت به پروسه اصلی تولید با انتخاب محل درست ورود، است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.