مرور برچسب

صادرات

حضور در بازارهای جهانی

انجمن ماشین‌سازی نساجی ایران از ابتدای تأسیس تا به امروز، مسیر موفقیت‌آمیزی را به لطف خداوند متعال طی نموده است و در یک دهه فعالیت خود با همت و تلاش اعضای خدوم و…