لزوم بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی کشور؛ در فضای گلخانه ای، کیفیت اولویت اول تولید…

صبح یکشنبه دهم بهمن ماه ، رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور بر لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل تاکید نمودند و افزودند که…

گونه شناسی نقوش دست‌بافته‌های منطقه سوادکوه مازندران (مطالعه موردی منطقه آلاشت)

چکیده طبرستان به لحاظ برخورداری از تنوع آب و هوایی، سرزمین رنگ‌هاست، که این را می‌توان در جای جای زندگی مردمان این دیار مشاهده نمود. پوشاک و دست‌بافته‌های ساکنین…