روغن اسپین فینیش

با توجه به در دسترس ً بودن مواد اولیه برای تولید الیاف مصنوعی، مخصوصا پلی استر و پلی پروپیلن در داخل کشور و رشد سریع این صنعت در ایران، مصرف انواع مواد تعاونی جهت…

در دنیای چاپ منسوجات

صنعت نساجی هند حضور چشمگیری در زندگی اقتصادی این کشور دارد و همچنین یکی از صنایع نساجی پیشرو در جهان است. اگرچه این صنعت تا چند سال پیش سازمان دهی نشده بود، اما بعد…