مرور رده

مصاحبه

مصاحبه با شخصیت های مرتبط با دنیای نساجی

مهندس امیر استاد

 نکات کاربردی در رنگرزی پارچه پلی‌استر با رنگزای دیسپرس مهندس امیر استاد مدیرعامل شرکت رزفام تجارت   - پارچه پلی‌استر قبل از شروع رنگرزی…