مرور رده

مجله 64

شناخت ساختار و روش تولید نخ بوکله(نوعی نخ فانتزی) و کاربرد آن در طراحی پارچه و لباس

چکیده از ابزار های مهم طراح لباس برای طراحی، آگاهی داشتن و شناخت مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشاک و نیز موارد استفاده آنها است. در دنیای متریال ها که به طور…

دستگاه بوبین تمیز کن فلایر

نیمچه نخ باقیمانده روی بوبین های فلایر، قابل استفاده مجدد در پروسه ی ریسندگی است. بدین منظور، از بوبین تمیز کننده های دستی یا اتوماتیک، استفاده می شود. این دستگاه…