مرور برچسب

Lafer

نوآوری های ایتما ۲۰۲۳

دکتر هارلد وبر، مدیر عامل انجمن ماشین آلات نساجی VDMAدر گفت و گو با نساجی موفق بیان داشت: «ما اینجا در ایتما در میلان هستیم، VDMA بار دیگر با مشارکت قوی 110 عضو…

ITM 2022

ITM 2022 توسط مرکز نمایشگاهی تکنیک و تویاپ با مشارکت انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات صنایع نساجی ترکیه (TEMSAD) از 24 تا 28 خرداد در محل نمایشگاه های بین المللی تویاپ…