استاندارسازی پارچه‌های اسپیسر توسط استاندارد DIN 60022-1

تاکنون، پارچه‌های اسپیسر با استفاده از روش‌های آزمون ویژه خود آزمایش نشده‌اند. از این رو بسیاری از خصوصیات مهم این منسوج مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اولین آزمون استاندارد ملی برای منسوجات اسپیسر اکنون تحت نظارت موسسه فناوری نساجی (ITA) در RWTH آخن و از طریق وزارت اقتصاد و انرژی و طبق دستورالعمل WIPANO (انتقال دانش و فناوری از طریق ثبت اختراعات و استانداردها) و تحت حمایت مالی پروژه مشترک NormATex (استانداردسازی برای منسوجات اسپیسر) انجام شد.
منسوجات اسپیسر ساختارهای نساجی هستند که از دو سطح پوشش نساجی و حداقل یک سیستم متشکل از نخ‌های فاصله‌دار از یکدیگر تشکیل شده‌اند و در حقیقت سطوح بالا توسط نخ فاصله‌دهنده از هم دور نگه داشته می‌شوند. این ساختار بدین معناست که منسوجات اسپیسر دارای خواص خاصی هستند که آنها را جایگزین سایر مواد غیرنساجی می‌کند. منسوجات اسپیسر به دلیل خواص ویژه‌ای که دارند با پارچه‌های معمولی و تخت متفاوت هستند.
تاکنون منسوجات اسپیسر طبق استانداردهای مربوط به پارچه‌های تخت یا سایر مواد غیرنساجی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و این استانداردها الزامات ویژه برای آزمایش پارچه‌های اسپیسر را در نظر نمی‌گیرند. بنابراین، مقایسه عینی بین منسوجات اسپیسر با یکدیگر یا با سایر منسوجات معمولی، مسطح یا غیر نساجی در همه زمینه‌های کاربردی ممکن نخواهد بود.
در روش جدید استانداردسازی خواص ویژه منسوجات اسپیسر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از این طریق امکان آزمایش استاندارد این ویژگی‌ها و در نتیجه مقایسه عینی بین موارد زیر را فراهم می‌شود:
۱. منسوجات اسپیسر با یکدیگر
۲. منسوجات اسپیسر و منسوجات تخت و دو بعدی
۳. منسوجات اسپیسر و مواد غیرنساجی
سند استاندارد تعریف شده DIN 60022-1، پارچه‌های اسپیسر- شرایط و روش آماده‌سازی نمونه، اولین استاندارد در سری جدید استانداردها است و شامل الزامات اصلی جهت تعیین و روش آماده سازی نمونه منسوجات اسپیسر به طور یکسان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.