ضایعات کفپوش

مقدمه
بخش بزرگی از موکت به شکل کفپوش در کف خانه ها و مراکز تجاری در سراسر جهان را تشکیل می دهد. مخصوصا در انگلستان که بیش از ۵۸٪ از همه سطح طبقات کف،کفپوش میشود که یک نوع یا متفاوت ساخته شده است. ضایعات مرتبط با تولید، فرآیند و سایز بندی که شامل برش است حجم زیادی را تشکیل میدهد. حتی بیشتر از مقادیر مورد استفاده است که به طور معمول، به واسطه یک دلیل یا بیشتر، تنها به ۴۰۰.۰۰۰ تن در دفن زباله های انگلستان اختصاص داده می شود. یک مشکل و یک تهدید در هم آمیخته شده با تجزیه و تخریب این محصولات به وضوح وجود دارد که در نهایت به هوا، آب و زمین که به هم وابسته اند تاثیرمیگذارد. با این وجود، فرصتی برای بازنویسی و تجدید ساختن عادات مصرفی، فناوری و قدرت سیاسی وجود دارد تا به چالش کشیدن شایعات رایج بپردازیم و راه حل هایی را پیدا کنیم که به حداقل برسد، اگر این تهدیدات را به طور کامل از بین نبرند و استانداردهای زندگی ما را از بین میبرند.

معرفی ضایعات کفپوش

این چالش مقابله با زباله ها و به حداقل رساندن اثر آن در زمین است در قرن بیست و یکم، به مسئله مهم تبدیل شده و ضایعات موکت که بزرگترین نسبت حجم به وزن در بخش نساجی دارد، در خط مقدم این چالش است . با توجه به رشد متوسط در سطح جهان در تولید و فروش کفپوش ، ۴.۵٪ است  احتمال ناپدید شدن ضایعات موکت و یا حتی کاهش آن نیست مگر اینکه تعهدات جدی در سطح سیاسی، فنی و اجتماعی ایجاد شود. برای درک بهتر مسئله ضایعات موکت و نحوه تولید آن نیازبه یک سیستم دارد رویکردی از مراحل اولیه تولید و فرایندها باید ردیابی شود. برای انجام این کار به طور موثر، ضایعات موکت باید در دو دسته متمایز در نظر گرفته شود:

(الف) زباله های قبل از مصرف کننده یا صنعتی

(ب) پس از مصرف کننده یا ضایعات موکت استفاده شده

از نظر مقدار تولید ضایعات دو تمایز دارند و راه حل هایی که ممکن است در نظر گرفته شود ،اگرچه نه به حذف کامل آن بلکه به کاهش آن منجر شود

 

زباله های صنعتی و پیش از مصرف

نتیجه گیری برای اندازه گیری دقیق میزان تولید ضایعات در تولید کفپوش، ابتدا باید شناسایی روش های تولید و فرایندهای آماده سازی مختلفی که از طریق آنها تولید می شود و منجر به تولید محصول نهایی می شود باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

به طور کلی چهار روش عمده برای تولید کفپوش وجود دارد عبارتند از:

(۱) کفپوش بافته شده: یک شکل برجسته که تولید آن تا اواخر دهه ۱۹۵۰بوده، سرعت تولید نسبتا کم ، یعنی ۷۰ طاقه در دقیقه؛

(۲) کفپوش تافتینگ: توسعه یافته توسط ایالات متحده و معرفی به اروپا در سال ۱۹۵۰، با سرعت تولید کمتر از ۲۰۰۰ ردیف در دقیقه

(۳) کفپوش سوزنی: یک روش که توسط عملیات سوزن زنی ایجاد گره های داخلی در ساختار و یا استحکام بخشیدن توسط چسب با سرعت نسبتا کم تولید

(۴) و نوع دیگر از جمله دست بافت که بسیار آهسته است.

 

به طور کلی، امروزه  ۷۶٪ از تمام کفپوش ها با تکنولوژی تافتینگ تولید می شود، ~ ۱۲٪ به ازای تکنیک بافته شده، ~ ۹٪ توسط  سوزن زنی و ~ ۳٪ باقی مانده توسط سایر روش های تولید از جمله دست بافت، ضایعات تولید شده از مرحله اولیه تولید الیاف تا مرحله پایانی تولیدکفپوش تعیین شده است، چند سال پیش مقاله توسط Miraftab و همکاران منتشر شد. که نشان دهنده فرآیندهای مختلفی است که در تولید کفپوش با تاکید خاص بر کفپوش تافتینگ و تعیین مقدار زباله های تولید شده در کل خط تولید نشان داده شده است. نمودار از این نشریه در تصویر زیر نشان داده شده است

بیشترین مقدار زباله در هنگام برش محصول نهایی بوجود می آید، یعنی در هنگام سایزبندی، جایی که ضایعات ها می توانند تا ۱۲٪ باشد. این ضایعات به طور بالقوه با توجه به فرآیندهای تولیدی مختلفی که با آن مواجه شده اند، ارزشمندتر هستند. هنگام استفاده از الیاف طبیعی مانند پشم، تا ۵ درصد از پشم در حذف چربی از دست می رود. زمانی که الیاف مصنوعی اغلب استفاده می شود این کاهش به میزان ۲٪ -۳٪ است.

با این حال، در تولید الیاف مصنوعی با توجه به روند پلیمریزاسیون، نرخ تبدیل، پایان اجرا ، پتانسیل بیشتری در تولید ضایعات وجود دارد مقدار پارگی به میزان کمتر از ۱۵٪ ضایعات تشکیل میدهد. زیان های بیشتر در صورتی است که الیاف به منظور اصلاح طول و بسته بندی قرار گیرند، در حالی که تحت تنش قرار می گیرند و تحت تنظیمات مختلف قرار می گیرند، یعنی ۳٪است. روش تولید تافتینگ همچنین به علت کشیدن نخ ، ضایعات تولید می کند.و نخ باقی مانده بر روی تور است. در مقایسه با روشهای تولید شده بافته شده و بی بافت، الیاف به سمت ضایعات کمتر میرود و از این رو ضایعات کمتری تولید می کند. بر اساس این تخمین ها، مجموع ضایعات کلی کمتر از ۷٪ نیست. به طور موثربدین معناست که هر £ ۱ میلیارد پوند کفپوش تولید شده، ارزش آن درآمد بالغ بر ۷۰ میلیون پوند است که به هدر میرود. با توجه به این که ارزش جهانی بازار کفپوش  ۲۷۰ میلیارد یا ۲۱۶ میلیارد پوند است ، ارزش از دست رفته به شکل ضایعات کمتر از ۱۸.۹ میلیارد پوند یا ۱۵.۱ میلیارد پوند است. انتظار می رود ارزش جهانی بازار کفپوش تا سال ۲۰۲۰ به ۳۳۲ میلیارد دلار برسد.

 

ضایعات کفپوش استفاده شده و یا ضایعات پس از مصرف

ضایعات کفپوش پس از مصرف، بیشترین مقدار ضایعات را در مقایسه با ضایعات پیش از مصرف کننده یا صنعتی دارد. کفپوش پس از مصرف به دلیل تغییر مستقیم در کفپوش های مورد  مصرف استفاده در دفاتر، هتل ها، آپارتمان ها یا می باشد. بنابراین، آنها می توانند از لحاظ کیفیت، پاکیزگی، انواع مواد مورد استفاده، سن و کمیت متفاوت باشند. تنها در انگلستان گزارش شده است که بیش از ۴۰۰.۰۰۰ تن کفپوش استفاده شده در سال جاری به دفن زباله ها ریخته می شود. به وضوح بار سنگینی بر تعداد دفن زباله با توجه به نسبت بزرگ حجم به وزن کفپوش و تخریب بعدی و یا فقدان آن در دسترس است که بر محیط زیست از جمله هوا، خاک و آب اثرات پایدار دارد.

این به وضوح یک اقدام نامطلوب به خصوص تعداد دفعات ضایعات در انگلستان به طور قابل توجهی از اوج خود از ۳۴۰۰ در سال ۱۹۹۴ به کمتر از ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و شاید مهمتر از همه، بریتانیا تحت دستورالعمل اروپا موظف به کاهش کل زباله های به دفن زباله تا سال ۲۰۲۰ را تا ۵۵٪ کاهش دهد. مالیات فعلی در دفن زباله ۸۴.۴۰ پوند به ازای هر تن است که در سال ۱۹۹۶ تعداد زیادی از ۷ پوند در هر تن افزایش یافته است.  خروج از اتحادیه اروپا بعید است وضعیت فعلی را برای انگلیستان تغییر دهد به طور کلی نگرانی های جهانی در مورد محیط زیست دارد

روشهای مقابله با ضایعات کفپوش

اگر چه مقدار کفپوش ها که در دفن زباله ها با تمام زباله های دیگر که دفن میشوند بسیار زیاد نیست ، اما در واقع، این فقط حدود ۲ درصد از تمام زباله ها است ، اما با توجه به حجم فرش ها ،فضای اشغال شده در هر دفن زباله، آنها باید به عنوان بخشی از چالش پیش روی صنعت نساجی قرار گیرند. ضایعات های قبل از مصرف مزایایی دارند که شامل پاکیزگی، قبلا استفاده نشده و در اغلب با پیشینه شناخته شده مواد اولیه و فرایندهای تولید است. بنابراین استفاده از این ضایعات ها در راه های خلاقانه و پیشگام بسیار ساده تر است. با این حال، هدر رفتن کفپوش پس از مصرف کننده یک مشکل بسیار پیچیده است و یک وظیفه بسیار بزرگ برای مقابله با آن است. مسائل نگرانی پس از مصرف کنندگان کفپوش نه تنها به مواد مختلف در هر یک از کفپوش محدود می شود بلکه تفاوت بین فرش ها و جداسازی ها، تمیز کردن و ضد آلودگی نیز محدود می شود. همچنین هزینه های جمع آوری، وظایف مرتب سازی و فرآیندهای خرد کردن از یک نوع یا دیگری وجود دارد.

در واقع به همین دلیل است که بیشتر تحقیقات در ضایعات کفپوش انجام می شود به طور عمده ضایعات قبل از مصرف نسبت به بعد از مصرف بیشترمتمرکز شده است. نگه داشتن متغیرها به حداقل مقدار کم کمک می کند تا راه حل های مناسب برای زباله های پاک و احتمالا در یافتن راه هایی برای مقابله با زباله های پس از مصرف کمک می کند.

 

بازیافت کفپوش و مسائل مربوط به آن

مقابله با ضایعات کفپوش کار ساده ای نیست و باعث ایجاد نگرانی های زیست محیطی، فنی و عمومی می شود که به راه حل های زنده و پایدار نیاز است. می توان با درک و ارزیابی روش های فعلی در برخورد با ضایعات فرش به دست آید که شامل :

  1. دفن زباله
  2. سوزاندن
  3. استفاده مجدد در فرم های جایگزین

 

دفن زباله

این به مراتب ساده ترین نوع ازبین بردن ضایعات کفپوش است، نوعی “از بین بردن” خارج از ذهن و نگرش. با این حال، کمبود محل دفن زباله و مالیات بالا، به ویژه در بریتانیا این گزینه را غیر قابل قبول ساخته است. علاوه بر این، خطرات مرتبط با آن به هوا، زمین و آلودگی آب این رفتارها از نظر اخلاقی و غیراخلاقی غیر قابل قبول است .

هنگامی که مواد به دفن زباله ریخته می شوند، با گذشت زمان، آنها شروع به تجزیه و تقسیم می کنند که تضعیف تولید مجموعه ای از ترکیبات مولکولی کم و گازهایی که هوا، خاک و آب های زیرزمینی را آلوده می کنند. اگر چه تکنولوژی مرتبط با دفع زباله بسیار بهبود یافته است؛ با این وجود، حوادث و خطرات مضر در خاک، هوا و آبهای زیرزمینی با پیامدهای درازمدت واقعی میباشند. پرنده ها و حیوانات وحشی که اغلب برای غذا رد شده و در چنین محل هایی سوزانده می شوند یکی دیگر از منابع قوی گسترش باکتری هستند که می تواند به طور بالقوه بیماری را گسترش دهد و در نهایت بر زنجیره غذایی تاثیر گذارد.در قرن حاضر،  زباله به عنوان یک ماده خام به حساب می آید ارزش بالقوه ، به وضوح یک عادت بسیار قدیمی و یک عمل باستانی است.

 

سوزاندن

کفپوش ها عمدتا از مواد مصنوعی ساخته شده اند که دارای انرژی بالا هستند در غیر این صورت به عنوان

(locked in potential (LIP شناخته شده است. در واقع، LIP برخی از مواد مصنوعی مانند روغن دیزلی و نفتا (۴۲-۴۶ mJ / kg)، پلی پروپیلن، و پلی اتیلن (۴۶ mJ / kg)، پلی استر و پلی استایرن (۱۹ تا ۴۱ kJ / kg) [10). از این رو، سوزاندن برای تولید انرژی یکی از راه های استفاده از ضایعات فرآورده های کفپوش است که در آن مسائل مربوط به کثیفی و پاکیزگی بی معنی است. با این حال، سوزاندن تولید خاکستر می کند که حاوی دیوکسین، فلزات سنگین، کربن آلی و سایر مواد سمی است که بعضی از آنها به عنوان سرطان زایی شناخته شده اند و احتمالا باعث ناباروری و یا مرگ و میر های مادرزادی می شوند. اگر چه مقررات ایمنی مختلفی برای کاهش وجود دارد، اما اگر تاثیر این خطرات را کاملا حذف نکنند، نگرانی های عمومی اغلب بیشتر می شوند .

اگر سموم را بتوان به طور موثر مدیریت کرد، انرژی تولید شده از طریق سوزاندن می تواند به گرما یا انرژی الکتریکی تبدیل شود، یعنی گرم کردن آب برای تولید بخار و در نتیجه انرژی الکتریکی و گرمائی که می تواند به خانه ها و مکان های عمومی منتقل شود. سوئد در خط مقدم این فناوری قرار دارد و انواع مواد بازیافتی آن از همسایگان اروپایی خود وارداتی است تا این فناوری را نگه دارد.

پیرولیز(آتشکافت) یا سوزاندن در غیاب اکسیژن راه دیگری برای استفاده از ضایعات کفپوش بعد از مصرف کننده است . این امر بوسیله کربن کردن زباله ها در دماهای بالا در صورت عدم وجود هوا و به طور موثری آن را به زغال سنگ مصنوعی تبدیل می کند. چنین ذغال سنگی دارای مقادیر زیاد کالری است و می تواند به صورت انفرادی یا زغال سنگ طبیعی استفاده شود. با این حال، فرایند کربن سازی شدت انرژی نسبتا زیاد است و اقتصاد همیشه فرآیندهای تولیدی را توجیه نمی کند.

 

استفاده مجدد در فرم های جایگزین

منطقه ای است که لباس های سنتی نساجی از طریق فروش مجدد استفاده می شود کمک های مالی از طریق سازمان های خیریه و  یا ارسال شده در سراسر جهان برای استفاده مجدد، در نتیجه گسترش چرخه زندگی این کالاها  است . الیاف کوتاه و غیر قابل استفاده که از مراحل مختلف تولید ساخته شده اند نیز به طور سنتی راه خود را به ساخت مبلمان به عنوان پرکننده در صندلی، تشک و بالش پیدا کرده اند. این در حال حاضر بازارفروش به خوبی تاسیس شده است و احتمالا ادامه دارد. از کنترل کیفیت رد می شود و کفپوش های نامناسب نیز به قطعات کوچک تقسیم شده یا گرانوله می شوند و به عنوان پرکننده ها در فیلم های تزریقی و فشرده و پانل هایی که برای عایق صوتی و حرارتی در صنعت ساختمان استفاده می شوند، استفاده می شود. لبه ها وضایعات کفپوش ها نیز برای ساخت ساختار و لایه سوزنی برای کاربرد مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.ضایعات کفپوش پس از مصرف، ممکن است در مناطق محدود اما مهم مانند ساخت و ساز و کاربرد ژئوتکنیک استفاده شود. تحقیقات در حال انجام در این منطقه، تولید برخی کاربرد جدید است.

وضعیت فعلی بازیافت کفپوش

در سال ۲۰۱۰/۲۰۱۱، مجموع مواد ضایعات در انگلستان به بیش از۲.۹٪ از تمام زباله ها تولید شده. بخش عمده ای از این ضایعات ها، یعنی ۵۰۰.۰۰۰ تن، دفن شده اند، بعضی از آنها سوزانده شده و یا صادر می شود و فقط ۱۴ درصد بازیافت می شود. از آن زمان، بازیافت در انگلستان به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، اما هنوز هم از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی از جمله اتریش، آلمان و هلند است که در آن بازیافت کفپوش در میان سایر مواد قابل بازیافت بسیار بیشتر است. براساس گزارش CARE در سال ۲۰۱۳، ۳۵ درصد از ایالات متحده آمریکا از ضایعات کفپوش از دفن زباله ها به کارخانه های بازیافت برای تولید کالاهای تجاری و مصرفی مختلف و همچنین فرش های جدید در پروسه های حلقه بسته منتقل می شود.

نکات مهم از نوآوری های گذشته و در حال حاضر

فرش های ماشینی، به ویژه فرش های تافتینگ، اساسا ساختارهای کامپوزیتی هستند که از اجزای مختلف شامل الیاف / نخ و یا پایل، لایه پشتی اولیه و  یا ثانویه و چسب / رزین در حفظ یکپارچگی کفپوش استفاده می شود. برای داشتن چنین سازه هایی، می بایست کل ساختار را به اجزای تشکیل دهنده آن پیاده شود. به طور کلی، الیاف سطحی در فرش های تافتینگ ۴۰ درصد وزن فرش را تشکیل می دهند و ۶۰ درصد باقی مانده شامل تمام اجزای دیگر می باشد. حذف الیاف سطحی نسبتا ساده است و می تواند از بین برود؛ با این حال، جداسازی بقیه چالش بسیار پیچیده تر است و همیشه هزینه ای ندارد. جداسازی فیزیکی با هر درجه دقت تقریبا غیرممکن است و استفاده از حلال ها برای جدا شدن بخش هایی از ساختار نه تنها هزینه دارد، بلکه آلودگی خود را نیز ایجاد می کند. بسته به نوع مواد مصنوعی مورد استفاده، الیاف سطحی می توانند به واحدهای مونومر خود پلیمریزه شود و دوباره پلیمریزاسیون به پلیمر های با کیفیت بالا دست یافت . نایلون ۶ توسط صنایع شاو پردازش شده است. با این حال، هزینه دیپلیمریزه و پلیمریزاسیون بعدی همیشه هزینه های تولید را توجیه نمی کند. به طور متناوب، آنها می توانند ذوب شوند و به عنوان رزین های مهندسی با خواص متوسط تا خوب استفاده شوند.

بازیافت کفپوش پس از مصرف حتی سخت تر از عوامل مانند خاک، آلاینده ها،است  جداسازی آن به نگرانی ها اضافه میشود. از ۲۳ میلیون تن از زباله در انگلستان، ~ ۲٪ حساب شده به عنوان مواد زائد بر اساس پارچه، که عمدتا کفپوش است. بیشتر بیش از یک سوم از این ضایعات در دفن زباله به پایان می رسد، یعنی حدود ۴۰۰.۰۰۰تن و ~ ۱۴٪ بازیافت می شود واضح است که اگر فرآیند بازیافت باید به گونه ای جدی حل شود نیاز به تغییر در تکنولوژی تولید کفپوش، دخالت دولت در قالب سرمایه گذاری، قانون گذاری و آگاهی مصرف کننده است. این در بخش بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

مسئله ضایعات فرش برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ به اطلاع عموم رسید کنفرانس بین المللی در این زمینه در گرجیا ایالات متحده آمریکا، و Ecotextiles در بولتون انگلستان از آن زمان به بعد، این رویداد به دو سال سمپوزیوم بین المللی با سه نقطه جغرافیایی از جمله انگلستان، آمریکا و ژاپن برگزار می شود که شامل بازیافت تمام زباله های فایبر گلاس، از جمله ضایعات کفپوش است. آخرین سمپوزیوم بازیافت الیاف در ژوئن ۲۰۱۷ در دانشگاه منچستر متروپولیتن برگزار شد. در طول این سالها تعدادی از روش های نوین و راه حل های نوآورانه مورد جستجو و بحث قرار گرفته و گزارش های دقیق به طور گسترده در سری منتشر شده از روند سمپوزیوم بازیافت فیبری به دست آمده است و موجود است، و از این رو به اینجا باز نخواهد گشت.به عنوان مثال، برخی از نتایج تحقیقاتی که انجام شده است در موسسه تحقیقات مواد و نوآوری، دانشگاه بولتون بوده است در شکل ها زیر که عملکردامکان پذیر و پتانسیل آن را نشان داده است. خوانندگان برای جزئیات بیشتر به منابع فردی مراجعه کنید.

آگاهی و پخش عمومی

به طور خاص، محصولات نساجی به طور کلی وکفپوش ها، قبل از اینکه به مصرف کنندگان منتقل شوند، مقدار زیادی آب را در پروسه تولید مصرف می کنند. شدت مصرف آب هنگام استفاده از مواد طبیعی نسبت به مواد مصنوعی حتی بیشتر است. به عنوان مثال، برآورد شده است که از ۱۰۰ هزار گالن آب برای تولید ۱ تن پشم از ابتدا تا انتها استفاده می شود

تامین آب در جهان با افزایش جمعیت و تخلیه آبهای زیرزمینی ،تحدید محسوب میشود ودر ۱۰۰ سال گذشته، جمعیت انسان ها از ۱.۷ میلیارد تا ۷.۴ میلیارد در سال ۲۰۱۶  رشد کرده است، بیش از چهار برابر افزایش در حالی که همه منابع با کاهش آب روبرو هستند.

بخش عمده ای از توسعه اقتصادی که طی ۵۰ سال گذشته به وجود آمده است وابسته به آب های زیرزمینی است که بیش از ۹۵ درصد از آب های موجود را شامل می شود. این منابع غیر قابل تجدید شده در نرخ ناپایدار جهان به سوی انواع بی ثباتی اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، آلودگی آب ناشی از فعالیت های صنعتی در رکورد بالایی است و لزوما برای کشورهای در حال توسعه ضروری نیست، زیرا قوانین غیرممکن یا ضعیف اغلب به بیماری های نوزادان وافراد  بالغ و آلودگی محصول منجر می شوند.

اگر چه الیاف مصنوعی نسبت به الیاف طبیعی از آب برای عملیات تولید استفاده نمی کنند، آب هنوز هم نقش مهمی در رنگرزی دارد با این حال، مواد مصنوعی مانند نایلون، پلی استر، پلی پروپیلن، و پلی اتیلن با توجه به مقاومت فیزیکی و شیمیایی و عدم قابلیت زیست تخریب پذیر آنها رد پای  خود را روی سیاره  پاک نمی کنند. این مواد از بین نمی روند واگر بشوند  به آرامی تخریب می شوند و برای مدت زمان قابل توجهی ادامه می یابند. به یک یا چندین بخش دیگر از زمین، دریا و هوا آسیب میرساند. حتی زمانی که به اشتباه به عنوان یک منبع غذایی مصرف می شود، به حیات وحش آسیب می رساند.

عملی ترین رویکرد برای حل مسئله ضایعات، جلوگیری از تولید آن است در اولین نمونه یا حداقل ایجاد آن با ایجاد تکنیک های جدید از تولیدات مرتبط با استراتژی “از گهواره تا گور” که شامل احترام و توجه به آلودگی زمین، آب و هوا می شود.

با این حال،این وظیفه تنها به تولید کنندگان منتهی شود که در درجه اول تولید می کنندبرای کسب سود، اما باید همکاری بین تمام ذینفعان از جمله دولت و عمومی در کل، یعنی مصرف کنندگان، رشد کند

 

صنعت

کفپوشهای تولید شده توسط ماشین به طور کلی ازساختارهای کامپوزیتی ساخته شده اند از الیاف / نخ و یا پایل، لایه پشتی اولیه و / یا ثانویه و چسب ها / رزین ها هستند که به حفظ قدرت و یکپارچگی ساختار کمک میکند. شاید تکنیسین های آینده و مهندسان بتوانند مواد تنها را که ویژگی های عملکردی مختلف را براساس جایگاه فیزیکی و شیمیایی خود نشان می دهند، ایجاد کنند تا بتوانند به راحتی بازیافت و بازسازی شوند بدون اینکه قدرت، راحتی و دوام آنها را به خطر اندازد. فناوری های این طبیعت تنها میتواند از طریق همکاری و همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع مرتبط با تعهد کامل به حذف ضایعات و یا روشهای بازیافت قابل استفاده باشد. استفاده بهتر از نرم افزار های کامپیوتری برای تولید اندازه گیری های سفارشی در تولیدات و یا سایت های خرده فروشی می تواند به شدت ضایعات کاهش دهد واتصالات و همچنین افزایش بهره وری خرده فروشی و در نهایت به نفع مشتریان شود.

دولت

نقش دولت ها در این تلاش جمعی نه تنها باید به قوانین سختگیرانه و جریمه های مربوط به آلوده کننده ها اعمال شود، بلکه باید شامل فعالیت فعال در زمینه سرمایه گذاری و ترویج فن آوری های ضایعات زباله که شامل رویکردهای نوین و راه حل هایی برای حل مسائل است. علاوه بر این، دولت ها باید صنایع را به ارمغان بیاورند که فن آوری های نوین و ملموس را برای تشویق بیشتر سرمایه گذاری و تحقیق ارائه می کنند. آنها همچنین باید فعالانه در آموزش دادن به مردم در مورد خطرات زباله به محیط و شاید مهمتر از آن چیزی است که هر فرد میتواند برای کمک به وضعیت انجام دهد. برنامه های آموزشی مربوط به جمع آوری، دفع و دفع زباله باید عادت دوم به تمام و بخشی از مسائل مربوط به شهروندی باشد.

مصرف کننده

مصرف کنندگان عمدتا مناسب بودن قیمت و کیفیت آنچه که به  آنها ارائه میشود اهمیت میدهند  آنها ممکن است متقاعد شوند که اگر بخواهند خرید کنند یا خرید نکنند مزایای اقتصادی در آنچه که برای آنها ارائه می شود. متاسفانه،  مسائل اجتماعی و اخلاقی  ، اغلب نقش دوم را در تصمیم اکثر مصرف کننده برای خرید کالاها بازی می کنند. کالا های ساخته شده از طریق فرایندهای بازیافت یا تعمیر مجدد از یک نوع یا دیگری، به دلیل خواص پایین تر و عملکرد آنها، اعتبار خوبی ندارند.

برای تغییر و تاثیر این، شاید ادراک توجیهی، مهندسان و محققان باید دوباره سخت تلاش کنند تا نوآوری های تکنولوژی های نوین و پیشگام را ایجاد کنند که به طور قابل توجهی بهبود کیفیت بالا مواد بازیافتی بدون کمبود یا کمبود ظاهری برای محصولات ساخته شده از مواد با ارزش باشد.

 

آینده طرح بازیافت کفپوش

کفپوش بخش مهمی از اکثر مسکن و مکان های عمومی را تشکیل میدهند. آنها گرما ظرافت و راحتی به محیط های زندگی و کار را فراهم می کنند. بنابراین استفاده از آنها است؛ با این حال، برای اطمینان از وجود هماهنگ و تولید پایدار، نسل بعدی کفپوش ها باید در طراحی، مواد، ساخت و ساز و استقرار با سادگی ذاتی در برچیدن و بازیافت در هزینه های مقرون به صرفه، تکامل یابد.

منابع برای اطلاعات بیشتر

کارهای گزارش شده در زمینه بازیافت کفپوش کمی ناچیز است و تا حدی پراکنده است وظیفه طبیعی و بخشی ناشی از کمبود تلاش های هماهنگ در جستجوی راه حل هایی است. گفته شده است، بسیاری از تولیدکنندگان، موسسات تحقیقاتی و شرکت های خصوصی فعال به صنعت و درگیر شدن با دولت های و نهادهای محیطی مختلف هشدار داده اند. Carpet Recycling UK فرآیند بازیافت بریتانیا، که عمدتا توسط تولید کنندگان کفپوش حمایت می شود، که کنفرانس های سالانه برای گزارش نوآوری های کسب و کار جدید در زمینه زباله های فرش و سمپوزیوم های بین المللی بازیافت فیبری که هر ۲ سال یکبار انجام می شود برگزار می کند ، تلاش های هماهنگ را برای همکاری دانشگاهی و صنعت در مورد گستره وسیعی از بازیافت و امکانات و نوآوری ها گزارش داده اند. در ۱۰ سال گذشته، چندین کتاب و مقالات کنفرانس به طور خاص در زمینه بازیافت عمومی و منسوجات و کفپوش منتشر شده است. ثروت از زباله، اکوتکستیل، پول نقد برای سطل زباله شما، CARE فقط نمونه هایی از این نشریات است. منابع موجود در این فصل نیز منبع خوبی برای دنبال کردن بیشتر هستند.

نتیجه گیری

اگر استانداردهای زندگی امروز حفظ شود و حتی بهبود یابد، تاکتیک ها را تاخیر می اندازند به طور خاص، اقدامات ناسازگار برای مقابله با زباله ها، به طور کلی، و ازبین رفتن کفپوش ها، به جای حل مشکل، تنها به تعویق خواهد افتاد. آنچه باید انجام شود برنامه ریزی طولانی مدت جمعی است که توسط سرمایه گذاری جدی در تحقیق و توسعه و همچنین همکاری هماهنگ بین دولت و صنایع مربوطه پشتیبانی شود. در نهایت این روش اطمینان حاصل می کند که ضایعات یک ماده خام ارزشمند است و بهره برداری از آن در تولید، بخشی از توسعه پایدار و حفظ تعادل در طبیعت می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.