sisal look carpet ماشین بافندگی فرش سیسال

مهندس فرشید خورشیدی 1 ، مهندس ماندانا قهاری2 1- کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی مشاور مدیر عامل نساجی تهران- فرش تهران 2- کارشناسی ارشد بهبود و بهره وری سیستم ها- مدیر بازرگانی شرکت زرفام کیمیا

فرشهای سیسال که در کشور ما به عنوان جاجیم شناخته میشود توسط سه رپیر با تکنیک بافت در ماشینهای رودر رو بافته میشوند بطوریکه همزمان دو فرش روبروی هم بافته میشوند. face -to- face
این فرشها با یک نخ پود ظریف و یک نخ پود ضخیم بافته میشوند و سه رپیر به طور همزمان عملیات پود گذاری را انجام میدهند بطوریکه رپیر بالا پود بیرونی فرش رو و رپیر پایین پود بیرونی فرش زیر را درون این فرشها قرار میدهند. رپیر وسط پود ضخیم را به طور متناوب در فرش زیر و رو به منظور ایجاد برجستگی و ایجاد شکل سطح قابل رویت فرش قرار میدهد. با این روش ابداعات ویژهای در این نوع فرشها میتوان ایجاد کرد به عنوان مثال با استفاده از پود رنگی برای رپیر وسط میتوان به یک جلوه رنگی متفاوتی در این نوع فرشها دست یافت.
یکی دیگر از مزایای ورود سه نخ پود به طور همزمان دربافت تولید بالای این ماشینها خواهد بود که آخرین تکنولوژی شرکت وندویل در این نوع فرشها ماشین SLi 03 میباشد . که در ادامه توضیحاتی در این رابطه داده خواهد شد:
در اولین سیکل بافت دو نخ پود جهت فرش زیر وارد دهنه بافت و یک نخ جهت فرش رو وارد دهنه بافت خواهد شد.(شکل ۱)

شکل ۱- در دومین سیکل بافت دو نخ پود جهت فرش رو و یک نخ پود جهت فرش زیر وارد دهنه بافت میگردد.(مطابق شکل ۲)

شکل ۲- برای تولید و بافت فرشهای سیسال از یک ژاکارد الکترونیکی سه حالته به نام MJ با تیغههای ثابت و متحرک استفاده میگردد. قسمت عقب ژاکارد مجهز به تیغههای متحرک جهت اینکورپوریت خاب فرش رو میباشد.

شکل ۳- قسمت عقب ژاکارد باتیغههای متحرک جهت قرار دادن پایل یا خاب فرش زیر را نشان میدهد.

شکل ۴- قسمت جلویی ژاکارد با تیغههای ثابت بروی خاب فرش رو را نشان میدهد.
ساختار فرشهای سیسال برگرفته از بدنه نخهای خاب میباشد بطوریکه این ساختار براساس تشکیل حلقه نخ خاب رنگی بر روی یک یا چند پود ضخیم شکل میگیرد. همانطور که قبلاً هم گفته شد این پود ضخیم باعث ایجاد برجستگی بر روی فرش خواهد شد.نخ رنگی خاب میتواند از جنس پلی پروپیلن- اکرولیک- پشم و یا پلیآمید و … باشد.
این فرشها مناسب برای کفپوشها-فرشهای راهرویی و سرتاسری و … میباشد.لوگو و هرگونه نام بدون هیچ مشکلی بر روی این نوع فرشها قابلیت بافت دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.